Logo FNP

FNP Dongeradiel

Frysk | Nederlands

FNP Dongeradiel

Frysk | Nederlands
14-07-2018 - Noardeast: Bert Koonstra nije listlûker FNP Noardeast-Fryslân
Op de ledegearkomst fan freed 13 july l.l. is Bert Koonstra ( Sweagerbosk) troch de leden keazen as nije listlûker foar de kommende gemeenteriedsferkiezings.

10-07-2018 - Fryslân: Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling
Mienskiplike behanneling wetsútstellen gearfoegjen gemeenten.
H. ten Hoeve / OSF / 9 en 10 july 2018

04-07-2018 - Dongeradiel: FNP : Holwert oan See pracht kâns
Op inisjatyf fan de FNP Noardeast-Fryslân , wurdt yn alle rieden dus sawol yn Ferwerderadiel , Kollumerlân as Dongeradiel in moasje ynbrocht om regiobreed it belang fan it projekt Holwert oan See te ûnderskriuwen. Yn Dongeradiel waard de moasje stipe troch alle fraksjes.

20-06-2018 - Fryslân: Steatefragen oer feiligens nije brêge Dronryp
Omwenjenden yn Dronryp hawwe soargen oer ûnfeilige situaasjes by de nije brêge oer it Van Harinxmakanaal. It wurk sil ynkoarten útein sette. Benammen de steile helling yn it ûntwerp ropt beswieren op. De Steatefraksje stelt skriftlike fragen oan deputearre Poepjes oer de kwestje.

20-06-2018 - Fryslân: Steatefragen oer feiligens nije brêge Dronryp
Omwenjenden yn Dronryp hawwe soargen oer ûnfeilige situaasjes by de nije brêge oer it Van Harinxmakanaal. It wurk sil ynkoarten útein sette. Benammen de steile helling yn it ûntwerp ropt beswieren op. De Steatefraksje stelt skriftlike fragen oan deputearre Poepjes oer de kwestje.

11-06-2018 - Fryslân: Frijbûtser fan juny no online
It oanmelden fan kandidaten foar de ferkiezings fan Provinsjale Steaten maart 2019 is los. Ek foar it Wetterskip en de Earste Keamer. Yn dizze Frijbûtser mear oer de proseduere.

18-05-2018 - Fryslân: FNP: mear ynvestearrings troch Waadfûns
De FNP wol dat it Waadfûns alle jierren € 10 miljoen mear ynvestearret yn projekten. Dat om foar te kommen dat nei 2026 jild werom moat nei it Ryk.

29-03-2018 - Reaksje Gemeynt op skriuwen FNP
Hans Warmenhoven fan Gemeynt hat reageard op it fersyk fan de FNP Dongeradiel om de byienkomst te ferpleatsen nei in oar momint.It wie de hear Warmenhoven net dúdlik dat "Lolke" in jongesnamme is.

28-03-2018 - Fryslân: Fragen yn Steaten - Oergong gasputten fan NAM nei Vermilion
Wopke Veenstra: geane de ôfspraken mei de regio oer de gaswinning fan de NAM ien op ien oer nei Vermilion?

28-03-2018 - Fryslân: Vragen in PS - Overgang gasputten van NAM naar Vermilion
Wopke Veenstra: gaan de afspraken met de regio over de gaswinning van de NAM één op één over naar Vermilion?

27-03-2018 - Fryslân: FNP en CDA: brûk tafaller Ofslútdyk foar ferbreedzjen slûs Koarnwertersân
Okkerdeis die bliken dat der in tafaller is fan 81 miljoen by de oanbesteging fan it wurk oan de Ofslútdyk. Steateleden Johan Tjalsma (CDA) en Klaas Fokkinga (FNP) tsjinje in moasje yn.

27-03-2018 - Fryslân: FNP en CDA: benut meevaller Afsluitdijk voor verbreden sluis Kornwerderzand
Recent bleek er een meevaller te zijn van 81 miljoen bij het aanbesteden van het werk aan de Afsluitdijk. Statenleden Johan Tjalsma (CDA) en Klaas Fokkinga (FNP) dienen een motie in.

26-03-2018 - Fryslân: Jild Waadfûns behâlde foar de regio
Jild fan it Waadfûns moat ek nei 2026 beskikber bliuwe foar de regio. Dat fynt de FNP yn Provinsjale Steaten. Steatelid Wopke Veenstra komt mei in moasje hjiroer yn de gearkomste fan 28 maart.

26-03-2018 - Fryslân: Geld Waddenfonds behouden voor de regio
Geld van het Waddenfonds moet ook na 2026 beschikbaar blijven voor de regio. Dat vindt de FNP in Provinciale Staten. Statenlid Wopke Veenstra komt met een motie hierover in de vergadering van 28 maart.

24-03-2018 - FNP stipet Ternaard oer tiidstip byienkomst oer gaswinning
Ternaard is lilk oer de dei en it tiidstip fan in byienkomst oer de gaswinning.
De FNP stipet it doarp en skriuwt de organisator oan.

Argyf

Stypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)